Njira ya njuga

Njila yosobela njuga imatandiza kuti mu wine. Ngati mulibe njila, si munga wine. Kuliba vama laky po teya njuga, mufunika ku nkala na njila yoteyela.

Njira yoteyela njuga inga mitandizeni ku yamba bwino bwino. Bamene bama teya bama panga ma pulani yamunshe bakalibe kuyamba ku teya. Chikulu niku sebenzesa tchati yamene ilangisa njila ya njuga.

Kodi niyangati ma gurupu yama cadi yamene yapezeka ku njuga? Ma gulu kambioli yamapezeka yamodzi bati yanga nkale yambili nangu kufika pa 8. Ili yonse gulu yama cadi ipezeka nama cadi yali 52.

Mukaziba ma gulu yamene muteya nayo yama cadi munga teye bwino kulibe na vuto. Nichabwino ku sebenzesa chati ya njuga kuti mwaziba moteyela bwino.

Ma gulu yambili yama cadi niyabwino ndaba yamepezeka nama cadi yamene yali namitengo zambili elo yanga mipasene chnasi kuti muteya naku ponyapo ma cadi yosiyana.

Njila yosobela njuga photo 1

Ma cadi yamene yali yeka yavuta kuteya ku chila yamene yali yambili, chifukwa ma cadi yamene yali mtengo kuchila 10 siyambili.

Ma gulu yabili yama cadi yakamba kuti kopuyuta yamene muteya nayo isebezensa ma gulu yama cadi yabili elo noti imodzi iyayi.

Njila yosobela njuga photo 2

Ma gulu yabili yama yamba kuvuta elo yankala navambili voziba ngati mwa ikapo yenangu ma cadi pali gulu yamene mulinayo kudala.

Njila yosobela njuga photo 3

Njuga ya njila 6 magulu yama cadi niyama chansi yambili kumenya olo kuyimilila kuchila njila 4.

Njila yosobela njuga photo 4

Ma gulu yali 8 pali ino njila ya njuga yapusana ngati muteya iyi gemu. Vopusana viyendelana na bantu ngati nibangati bamene ba teya gemu.

Ma chati yali yambili elo niyo pusana kulingana na njuga yamene muteya. Ma chati aya yamene yalangiza njila yoteya yasebenza kuli magulu yama cadi kuyamba 4 mugulu olo 8 magulu.

Njila yosobela njuga photo 5

Iyi chati niyosa vuta elo munga iswatile.

Njila yosobela njuga

Apa mwayawona ma chati ya njuga yamene yalingiza mwamene munga teyela ma cadi yosiyana kuti mu wine. Yenangu ma chati yalangiza mwamene munga teye kulingana na mutengo wama cadi yamene mulinayo. Iyi chati ilangiza mwamene munga teyele kuti mutengo wanu wama cadi inga fika pafupi na 21 paja pamene kompuyuta yachoka ku teyapo no pasa cadi imodzi.

Njila yosobela njuga

Aya ma chati munga yasebenzese ngati mufuna kuti munkale na njila yowina ku njuga. Iyi chati siyovuta iyayi. Ipuzinza mwamene munga gabanise ma cadi yanu muli ma 10 elo navinangu.

Blackjack awiriawiri wangwiro
Play ndalama weniweni

Mopenda ma cadi ya njuga

Bena bama funsa kuti ba penda bwanji ma cadi ngati ufuna kuwina.

Ngati mufuna kuwina, mufunika kunkala na dongosolo yopenda ma cadi. Ili yonse cadi ili na mutengo yake. Ma nambala kuchoka 2 kufika pa 6 yanga pasiwe +1. Ma nambala 7 kufika ku 9 yanga pasiwe 0. Yamene yachoka pa 10 kufika pa A yanga pasiwe -1.

Ku penda ka nkoloko ngati kali na + ninshi ma cadi yalina mutengo ikulu elo munga bechelepo. Ngati ka nkoloko kalina - chikamba kuti ma cadi yanu yamene mwa becha yali namutengo ing'ono elo mufunika ku chefya bech yanu.

popup

Landirani bonasi yochititsa chidwi kuchokera ku Casino pa intaneti

€150